SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
ÖNEMLİDİR. ÖNCELİKLE BUNU OKUMANIZI RİCA EDERİZ. BU BİR KISMİ LİSANS SÖZLEŞMESİDİR. PROGRAMI KURMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKEN UNSURLAR; MORAN YAZILIM İLİŞİKTEKİ YAZILIMIN KISMİ LİSANSINI, BU LİSANS SÖZLEŞMESİ VE BU SÖZLEŞMENİN İLAVE VEYA ÖZEL LİSAN - 1 -S HÜKÜMLERİNİN TÜMÜNÜ ("SÖZLEŞME-") KABUL ETMENİZ KOŞULUYLA SİZE VERMEK İSTEMEKTEDİR. YAZILIMI KULLANMANIZ DA, BURADA YER ALAN SÖZLEŞME HÜKÜM VE ŞARTLARI İLE BAĞLI OLMAK YÖNÜNDEKİ KABULÜNÜZÜ GÖSTERİR. BU YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUNUN, BU SÖZLEŞME İLE İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA KOPYALANMASI VEYA KULLANILMASI, T.C. KANUNLARINA GÖRE İZİNSİZ KULLANIM VE TELİF HAKLARI İHLALİDİR. MORAN YAZILIM 'IN İZNİ OLMAKSIZIN BU YAZILIMI VEYA DOKÜMANTASYONUNU KULLANIR YA DA KOPYALARSANIZ, KANUNU İHLAL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU DURUMDA MORAN YAZILIM' A TAZMİNAT ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLABİLİR VE CEZAYA ÇARPTIRILABİLİRSİNİZ. NOT: EĞER BU YAZILIM DENEME SÜRÜMÜ OLARAK BELİRLENMİŞSE, AŞAĞIDAKİ İKİ PARAGRAFTAKİ HÜKÜMLER SİZİN İÇİN DE GEÇERLİ OLACAKTIR: BU YAZILIM YALNIZCA DENEME AMAÇLI VE KISITLANMIŞ OLARAK KULLANIMINIZA SUNULMUŞTUR. YAZILIMDAKİ SINIRLANDIRMLARI KALDIRMAK İÇİN, SATIN ALMA ÜCRETİNİ ÖDEYİP YETKİ KODUNUZU ALMANIZ VEYA SİZE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TİCARİ LİSANS HAKLARINI KAZANDIRACAK BEDELİ TAMAMEN ÖDENMİŞ YENİ BİR NÜSHASINI EDİNMENİZ ZORUNLUDUR. DENEME SÜRÜMÜ KAPSAMINDA YAZILIMIN YALNIZCA BİR KOPYASINI ONU DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA KULLANABİLİRSİNİZ. BU DEĞERLENDİRME SÜRESİ BOYUNCA, RAKİPLERİYLE KARŞILAŞTIRMAK DÂHİL HERHANGİ BİR BAŞKA AMAÇLA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. BU YAZILIM İÇİN BİR LİSANS EDİNDİĞİNİZ ANDAN İTİBAREN, YAZILIMIN KULLANIMI YUKARIDAKİ SINIRLAMALARA TABİ OLMAKTAN ÇIKACAKTIR. 1. Lisansın Verilmesi MORAN YAZILIM, size, bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına göre, bu program nüshasının ("Yazılım") ve elektronik kullanım kılavuzu ve ilgili sair basılı malzeme ve "çevrimiçi" elektronik dokümantasyonun ("Dokümantasyon") size ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan donanımla kullanılması konusunda münhasır, devredilmesi mümkün olmayan lisansını vermektedir. Bu Lisans Sözleşmesi tek bir kullanıcıya Yazılımı herhangi bir zamanda ve belli bir yerde sadece tek bir bilgisayara yükleme ve kullanma iznini vermektedir. Deneme Sürümü: Eğer bu Yazılım bir deneme, değerlendirme veya NFR sürümü olarak belirlenmişse, yalnızca ticari değerlendirme ve deneme amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Ticari, mesleki veya kar getirici amaçlarla kullanamazsınız. Yedekleme Kopyası: Yazılımın hangi sürümünü edinmiş olursanız olun, Yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnızca bir kopyasını çıkarabilirsiniz. Bu saklama (yedekleme) kopyası bir sunucu diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından erişilebilen bir sürücüsü olarak ayrılmış bir bilgisayara kurulması hali hariç olmak üzere, herhangi bir başka bilgisayara kurulamaz. Her durumda, Yazılımın saklama (yedekleme) kopyası, diğer kopyası bir başka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse çoğaltılamaz, kopya edilemez. Dokümantasyon elektronik ortamda ise, elektronik olarak çoğaltılamaz, ancak bir (1) nüsha yazdırılabilir, ancak bu nüsha çoğaltılamaz. Güncelleme Sürümleri: Eğer bu Yazılım size daha önce lisansı verilmiş yazılımın güncelleme sürümü ("Yeni Sürüm") olarak etiketlenmiş ise, bu Yeni Sürümü edinmenizi takiben altmış (60) gün içinde Önceki Sürümün sabit diskinizde bulunanlar da dâhil tüm nüshalarını imha etmeli ve bu yazılımla değiştirmelisiniz ve varsa, size daha önce lisansı verilmiş önceki yazılımla birlikte verilmiş bulunan donanım kilidini (MORAN YAZILIM bu donanım kilidinin güncelleme sürümü ile de kullanılacağını açık olarak bildirmedi ise) iade etmelisiniz. MORAN YAZILIM, Önceki Sürümün imha edildiğini kanıtlamanızı talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Yukarıda anılan süre içinde donanım kilidinin -aktivasyon kodunun geri gönderilmemesi halinde, Yeni Sürümün bedeli ile Yazılımın önerilen perakende satış fiyatı arasında fiyat farkını ödemenizi talep etme hakkını da saklı tutmaktadır. MORAN YAZILIM veya yetkili üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve lisanslı Yazılıma ilişkin Yazılım eklentileri varsa, teslim zamanında aksi belirtilmedikçe onlar da bu Lisans Anlaşmasının hüküm ve şartlarına tabi olacaktır. Yukarıdaki hükümleri ihlal etmemek üzere, Önceki Sürümü elinizde tutabilir ve imha etmeniz gerekmeyebilir ve Önceki Sürümü, gerek olduğunda, yalnızca (1) işburada lisansı verilen Yeni Sürümü yükleme ve (2) ilk yüklemenin başarısız olması durumunda, işburada lisansı verilen Yeni Sürümü yeniden yüklemek için, arşiv (yedekleme) amacıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir durumda Yazılımın daha önce lisansı verilmiş sürümünü işletemezsiniz. Aktivasyon Kodu: Bu Yazılımın bir aktivasyon koduna ihtiyaç duyması halinde, aktivasyon kodunun size sağlanmasından önce bu Yazılımı satın aldığınızı MORAN YAZILIM 'a tescil ettirmelisiniz; MORAN YAZILIM bu kayıt bilgilerinizi koruyacaktır. Lisans Süresi: İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, bu yazılımı kullanma lisansı, Yazılımın, karşılığında ödeme yaptığınız bir sabit süre lisansı, bir sınırlı süre lisansı veya bir kira lisansı karşılığında verildiği belirtilmemişse, süreklidir. 2. KISITLAMALAR: Aşağıdakileri yapamazsınız: 1. Bu Sözleşme ile izin verilenler dışında Yazılım ve Dokümantasyonu çoğaltamaz veya kullanamazsınız: 2. Bağımsız olarak yaratılmış bir programın Yazılım ile veya başka bir program ile birlikte kullanılmasını sağlamak için gerekli olan ve MORAN YAZILIM ya da başka kaynaklardan kolayca elde edilemeyen bilgilerin elde edilmesi için kaçınılmaz olması nedeniyle Yasa uyarınca izin verilen durumlar dışında Yazılımı ters mühendislik işlemlerine (reverse engineering) tabi tutamaz, yeniden geri derleyemez (decompile) ve derlenmiş kodu çözemezsiniz. Eğer bu bilgiler, MORAN YAZILIM Yazılım Geliştirme Kiti lisansını almak suretiyle edinilebiliyorsa, Yazılımı geri derleyemezsiniz. 3. Yazılım, Dokümantasyon veya bu Lisans sözleşmesiyle size verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını MORAN YAZILIM’IN önceden yazılı onayını almaksızın başka herhangi bir kişiye dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, ikinci elden lisans veremez ya da başkaca herhangi bir şekilde devredemezsiniz. 4. Yazılımdaki veya Dokümantasyondaki hiçbir mülkiyet duyurusu, etiketi ya da işaretini hiçbir nedenle değiştiremez, yerinden çıkaramazsınız veya görünmez hale getiremezsiniz... 5. Hiç bir nedenle Yazılım veya Dokümantasyonu değiştiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya Yazılım ya da Dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratamazsınız. 6. Yazılım ile ilgili olarak MORAN YAZILIM tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma yordamını ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek veya dolanacak herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamazsınız veya Yazılımı MORAN YAZILIM yahut bir MORAN YAZILIM Yetkili Satıcısı tarafından sağlanmamış olan donanım kilidi, aktivasyon kodu, seri numarası veya kopya koruma aygıtı vasıtası ile kullanamazsınız. 7. Yazılımı veya Dokümantasyonu Türk yasaları veya ihracatı kontrol eden sair yasaları ihlal ederek hiç bir şekilde ihraç edemezsiniz. 3. ESER SAHİPLİĞİ HAKKI Yazılım ve Dokümantasyonunun ve varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların eser sahipliği hakları MORAN YAZILIM’a ve lisans verenlerine aittir. Yazılımın yapısı, kuruluşu ve kodu MORAN YAZILIM ve lisans verenlerinin değerli ticari sırlarıdır. Yazılım veya Dokümantasyonun izinsiz olarak kopyalanması veya yukarıdaki kısıtlamalara riayet edilmemesi bu lisansın otomatik olarak sona ermesine yol açar. İşbu Sözleşme size hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir. Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların ihlalini oluşturur ve fail Türk Ceza Kanununun 524a-524d maddeleri ile Türk Telif Hakkı Kanununun 71. ve müteakip maddelerine göre para cezası ve hapisle cezalandırılır. 4. SORUMSUZLUK BEYANI - İHTİRAZİ KAYIT BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİCARİ YAZILIM VE DİĞER TEKNİK YAZILIM SADECE EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL ELEMANLAR TARAFINDAN KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN ARAÇLARDIR. EĞİTİMLİ ALANLAR, SİZİN MESLEKİ TAKDİR YETENEĞİNİZİN YERİNE GEÇMEZLER VEYA YERİNE ALAMAZLAR. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİCARİ YAZILIMI VE DİĞER TEKNİK YAZILIMLAR, İŞLERİNİZİN TASARIMINA YARDIMCI OLURLAR VE ÜRÜNÜN GÜCÜNÜN, GÜVENLİĞİNİN VE KULLANIŞLILIĞININ BAĞIMSIZ OLARAK TEST EDİLMESİNİN YERİNE GEÇMEZLER VEYA ONUN YERİNE KULLANILAMAZLAR. YAZILIMIN MUHTEMEL UYGULAMALARININ ÇOK ÇEŞİTLİ OLMASI NEDENİYLE YAZILIM KULLANILMASI MÜMKÜN OLAN TÜM DURUMLAR İÇİN TEST EDİLMEMİŞTİR. MORAN YAZILIM, YAZILIMIN KULLANILMASI YOLUYLA ELDE EDİLECEK SONUÇLARDAN DOLAYI HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. YAZILIMI KULLANAN KİŞİLER, YAZILIMIN GÖZETİM, YÖNETİM VE DENETİMİNDEN SORUMLUDURLAR. BU SORUMLULUK, YAZILIM İÇİN UYGUN KULLANIM ALANLARININ SAPTANMASINI VE İSTENEN SONUÇLARI ELDE ETMEK İÇİN GEREKLİ YAZILIM VE PROGRAMLARIN SEÇİMİNİ DE KAPSAR. YAZILIMI KULLANANLAR, AYRICA, YAZILIMI KULLANMAK SURETİYLE TASARIMI YAPILAN TÜM KALEMLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR PROGRAM ÇIKTISININ GÜVENİLİRLİK VE DOĞRULUĞUNU TEST ETMEK İÇİN BAĞIMSIZ YORDAMLARIN YETERLİLİĞİNİ BELİRLEMEKLE DE SORUMLUDURLAR. 5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI MORAN YAZILIM, NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN VE HANGİ SORUMLULUK TEORİSİNE DAYANIRSA DAYANSIN YAZILIMIN VEYA DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VERİ KAYBI VEYA BOZULMASI, KÂR KAYBI, İKAME MASRAFLARI YA DA DİĞER ÖZEL, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR ZİYAN DA DÂHİL HER TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARAR ZİYANDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR. SINIRLANDIRMA, BU TÜR KAYIP YA DA ZARAR ZİYAN OLASILIĞININ MEVCUT OLDUĞUNUN MORAN YAZILIM VEYA HERHANGİ BİR MORAN YAZILIM SATICISINA BİLDİRİLMİŞ OLMASI HALİNDE DAHİ GEÇERLİDİR. LİSANS ÜCRETİNİN BU RİZİKO PAYLAŞIMINI YANSITTIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. MORAN YAZILIM YAZILIMIN VEYA YAZILIM İLE BİRLİKTE SAĞLANAN KOPYA KORUMA AYGITININ KAYBOLMASINDAN VEYA ÇALINMASINDAN DOLAYI DA HERHANGİ BİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEZ. ÖZELLİKLE, MORAN YAZILIM KAYBOLAN VEYA ÇALINAN YAZILIM NÜSHASININ VEYA KOPYA KORUMA AYGITININ YERİNE YENİSİNİN VERİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA DEĞİLDİR. KAYBOLMA VEYA ÇALINMAYA KARŞI YAZILIM NÜSHASININ VEYA HERHANGİ BİR KOPYA KORUMA AYGITININ MUHAFAZASI VE YATIRIMINIZIN SİGORTA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KORUNMASI TAMAMIYLA SİZİN SORUMLULUĞUNUZ ALTINDADIR. 6. GENEL 1) Eğer siz, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerinizi tatil eder, iflâs anlaşması veya tasfiye yoluna gider, lisanslama yapılmış olan yapılandırmasını satar, bozar veya değiştirirseniz işbu Sözleşme ve işburada verilen lisans MORAN YAZILIM tarafından başkaca bir bildirimde bulunulmaksızın kendiliğinden sona erecektir. 2) İşbu Lisans Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Mal Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu hükümlerine tabi değildir. İş bu Lisans Sözleşmesi, Kanunlar İhtilafı durumumda Kırıkkale mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu Lisans Sözleşmesi aramızdaki sözleşmenin tamamı olup, Yazılım ve Dokümantasyon ile ilgili her türlü diğer yazışma veya reklâmın yerine geçer. 3) Eğer işbu Sözleşme şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, işbu Sözleşmenin diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır. 4) AKTİVASYON KODU (ŞİFRE) VERİLMİŞ BİR ÜRÜN İADE EDİLEMEZ. 7. Bu sözleşme 7 Madde ve alt maddelerden oluşmaktadır.